ŽUPA SVETI JURAJ NA BREGU

Get Adobe Flash player
+++ Župne kateheze za prvopričesnike i firmanike se odgađaju do daljnjega zbog novonastale epidemiološke situacije. Hvala na razumijevanju. +++

Ovaj tjedan u utorak 27.12.2016. oprostili smo se od Anđele Rodinger rođ. 1951. sa prebivalištem Frkanovec 68

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 27.12.2016. oprostili smo se od Ambruš Mirka rođ. 1939. sa prebivalištem Vučetinec 37

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 27.12.2016. oprostili smo se od Medved Ivana rođ. 1929. sa prebivalištem Okrugli Vrh 63

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 12.12.2016. oprostili smo se od Novak Ane rođ. 1928. sa prebivalištem Okrugli Vrh 1

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u utorak 06.12.2016. oprostili smo se od Krnjak Ane rođ. 1924. sa prebivalištem Okrugli Vrh 48

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u ponedeljak  05.12.2016. oprostili smo se od Turk Mateja sina Nikole i Danijele r. Nemec, Vladimira Nazora 39, Lopatinec

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u subotu 19.11.2016. oprostili smo se od Škvorc Danice rođ.1954. sa stalnim prebivalištem Brezje 140

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

 

Ovaj tjedan u petak 18.11.2016. oprostili smo se od Vinković Micike rođ.1935. sa stalnim prebivalištem Pleškovec 57

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

 

Ovaj tjedan u utorak  15.11.2016. oprostili smo se od Fanžol Zvonimira rođ.1953. sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 112

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 

 


 

 

Ovaj tjedan u srijedu 02.11.2016. oprostili smo se od Crnčec Marije rođ.1940. sa stalnim prebivalištem Brezje 44

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u srijedu 26.10.2016. oprostili smo se od Hrustek Katarine rođ.1933. sa stalnim prebivalištem Pleškovec 102

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u subotu 15.10.2016. oprostili smo se od Korent Željka rođ.1954. sa stalnim prebivalištem Vučetinec 142 a

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u četvrtak 13.10.2016. oprostili smo se od Štamfel Amalije rođ.1934. sa stalnim prebivalištem Vantačići

Preporučimo je u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u ponedeljak 10.10.2016. oprostili smo se od Trupković Josipa rođ.1954. sa stalnim prebivalištem Slakovec 57

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u subotu 08.10.2016. oprostili smo se Srša Katarine rođ.1948. sa stalnim prebivalištem Okrugli Vrh 24

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u petak   30.09.2016. oprostili smo se od Hošmar Marije rođ.1931. sa stalnim prebivalištem Vladimira Nazora 51 Lopatinec

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u četvratk   29.09.2016. oprostili smo se od Pintarić Spomenke rođ.1963. sa stalnim prebivalištem Pleškovec 94 a

Preporučimo je  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u utorak 27.09.2016. oprostili smo se od Medved Mije rođ.1941. sa stalnim prebivalištem E.Kardelja Lopatinec

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u utorak  27.09.2016. oprostili smo se od Bestijanić Ivana rođ.1949. sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 85

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 

 


 

Ovaj tjedan u četvrtak 15.09.2016. oprostili smo se od Čuček Francišeka rođ.1940. sa stalnim prebivalištem Dragoslavec 7

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 06.09.2016. oprostili smo se od Blešć Ane rođ.1934. sa stalnim prebivalištem Okrugli Vrh 79

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u petak 12.08.2016. oprostili smo se Kovačić Stjepana rođ.1932. sa stalnim prebivalištem Frkanovec 26

Preporučimo ge  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u četvrtak 11.08.2016. oprostili smo se Pancer Dragice rođ.1947. sa stalnim prebivalištem Pleškovec 162

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u srijedu 10.08.2016. oprostili smo se Jambrović Ane rođ.1933. sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 55

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak  08.08.2016. oprostili smo se od Tarandek Franciške rođ.1925. sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 14

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak  02.08.2016. oprostili smo se Herghotić Marije rođ. 1929. sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 169

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak  01.08.2016. oprostili smo se od Đuran Franjerođ. 1940. sa stalnim prebivalištem Vladimira Nazora 40 Lopatinec

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ćetvrtak  28.07.2016. oprostili smo se od Novak Stanislav rođ. 1954. sa stalnim prebivalištem I.G. Kovačića 93

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 12.07.2016. oprostili smo se od Zelić Krešimira rođ. 1985. sa stalnim prebivalištem Brezje 67

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u četvrtak 23.06.2016. oprostili smo se od Potočnjak Dragutina rođ. 1962. sa stalnim prebivalištem Varaždinska 35, Ivanovec

Preporučimo ga  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 19.06.2016. oprostili smo se od naše župljanke Ferlin Jelene, rođ. 1933. sa stalnim prebivalištem Pleškovec 84

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u petak 18.06.2016. oprostili smo se od naše župljanke Perhoć Marije, rođ. 1925. sa stalnim prebivalištem Rade Končara 3, Mali Mihaljevec

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u četvrtak 17.06.2016. oprostili smo se od naše župljanke Levačić Marije, rođ. 1930. sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 224

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak  06.06.2016. oprostili smo se od naše župljanke Bistrović  Katarine, rođ. 1935. sa stalnim prebivalištem R.Končara 31 Mali Mihaljevec

Preporučimo je  u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak  31.05.2016. oprostili smo se od našeg župljanina  Hrustek Josipa , rođ. 1946, sa stalnim prebivalištem Okrugli Vrh 95

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak  31.05.2016. oprostili smo se od našeg župljanina  Živković Branimira, rođ. 1935, sa stalnim prebivalištem Vučetinec 131

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak  31.05.2016. oprostili smo se od naše župljanke Zadravec Marije, rođ. 1937, sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 22

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ćetvrtak  05.05.2016. oprostili smo se od Bogdan Ivana, rođ. 1938, sa stalnim prebivalištem M. Tita 33, Novo selo Rok

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 30.04.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Levačić Franje, rođ. 1946, sa stalnim prebivalištem Vučetinec 5

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u petak 22.04.2016.oprostili smo se od našeg župljanina Marčec Ivana,rođ. 1963, sa stalnim prebivalištem Vučetinec 25 B

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 19.04.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Medved Stjepana,rođ. 1954,sa stalnim prebivalištem Okrugli Vrh 109

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 16.04.2016. oprostili smo se od naše župljanke Nagrajsalović Julijane, rođ.1946., sa stalnim prebivalištem Brezje 89

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u četvrtak  14.04.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Mezga Stjepana, rođ.1939., sa stalnim prebivalištem I.G. Kovačića Lopatinec

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 12.04.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Lesar Luke, rođ.2016., sa stalnim prebivalištem Brezje 9

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u petak 08.04.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Novak Ivana, rođ.1959., sa stalnim prebivalištem Okrugli Vrh 120

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 0204.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Pajnogač Josipa, rođ.1932., sa stalnim prebivalištem Brezje 50

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 26.3.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Klobučarić Stjepana, rođ.1936., sa stalnim prebivalištem Poljska 1, Lopatinec

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u srijedu 16.3.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Kolarić Ivana, rođ.1942., sa stalnim prebivalištem Okrugli Vrh 37

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 12.3.2016. oprostili smo se od naše župljanke Meglić Ane, rođ.1934., sa stalnim prebivalištem Frkanovec 40a

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 12.3.2016. oprostili smo se od naše župljanke Kocijan Štefice, rođ.1963., sa stalnim prebivalištem Frkanovec 76a

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u četvrtak 10.3.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Latin Franje, rođ.1940., sa stalnim prebivalištem I.G. Kovačića 73 Lopatinec

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 08.3.2016. oprostili smo se od naše župljanke Kamenar Barbare, rođ.1938., sa stalnim prebivalištem u Ljubljani

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak 07.3.2016. oprostili smo se od naše župljanke Medved Marije, rođ.1935., sa stalnim prebivalištem Pleškovec 159

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u utorak 1.3.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Novak Željka, rođ.1959., sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 207

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak 29.2.2016. oprostili smo se od naše župljanke Šafarić Štefanije, rođ.1950., sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 123

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u subotu 27.2.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Brezovec Martina, rođ.1935., sa stalnim prebivalištem Brezje 59

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u četvrtak 11.2.2016. oprostili smo se od naše župljanke Petran Katarine, rođ.1925., sa stalnim prebivalištem I.G. Kovačića 37, Lopatinec

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak 8.2.2016. oprostili smo se od naše župljanke Kozol Katarine, rođ.1933., sa stalnim prebivalištem Dragoslavec 81

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan u ponedeljak 25.1.2016. oprostili smo se od naše župljanke Marije Habijan, rođ.1926., sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 255

Preporučimo je u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan  u  subotu 22.1.2016. oprostili smo se od našeg župljanina Jurčec Dragutina, rođ.1952., sa stalnim prebivalištem Dragoslavec 131A

Preporučimo ga u svoje molitve!

 


Ovaj tjedan  u petak 15.1.2016. oprostili smo se od naše župljanke Rob Treze, rođ.1930., sa stalnim prebivalištem Zasadbreg 26

Preporučimo je u svoje molitve!

Raspored vjeronauka

Obavijesti o smrti

  • An Image Slideshow

Župne tribine utorkom

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Crkva iz zraka

  • An Image Slideshow

Molitva Majci Božjoj Lauretanskoj

MOLITVA MAJCI BOŽJOJ LAURETANSKOJ, ZAŠTITNICI ŽUPE SV. JURAJ NA BREGU

Presveta Bogorodice! Tvoj sveti lik nije uništen u urušenju Crkve.
Čudesno sačuvan postao nam je znakom da ti u srcu  naše župe želiš na osobit način biti prisutna kao Zaštitnica i Utočište svima koji ti povjere svoje tjeskobe i nade, svoje boli i brige. Ohrabreni tim znakom, puni pouzdanja i pobožnosti, tvome Srcu povjeravamo i predajemo svako dijete i sve mlade, bolesnike i patnike, siromahe naše župe i Domovine.
Pohodi sve naše obitelji i uvedi u njih jedinoga Spasitelja Isusa Krista da budu zdrave, vjerne i potomstvom blagoslovljene.

Marijo Lauretanska, moli za nas i moli s nama za mir u našoj ispaćenoj Domovini, da kroz sve poteškoće i opasnosti života sretno stignemo u radost Presvetoga Trojstva, da ga hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova.
Amen.

Majko Božja Lauretanska- moli za nas!

Panorama crkve

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Laudato TV

  • An Image Slideshow

40 dana za život

  • An Image Slideshow

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 3